Tid och datum: 15.00 söndagen den 2 februari

Plats: NMK-lokalen Brandholmen

Ev motioner eller förslag skall vara styrelsen tillhanda 14 dagar innan mötet.

Innan mötet hålls sedvanligt swap meeting från 14.00. Efter mötesförhandlingarna bjuds på kaffe och kaka.

 

Välkomna!

//Styrelsen