Medlemsavgifter 2018

 

Medlemsavgifter NMK 2018:

 • Junior 200 kr (tom 20 år)

 • Senior 400 kr

 • Familj 550 kr (obegränsat antal medlemmar, men de bor på samma adress)

 

Ni som modellflyger och som även vill vara medlemmar i Sveriges Modellflygförbund (SMFF), vilket NMK starkt rekommenderar, betalar den avgiften samtidigt. De som önskar att lösa en tävlingslicens eller FAI-licens i SMFF kan även göra det samtidigt. Glöm ej att ange klass. De som modellflyger och som väljer att inte vara medlemmar i SMFF, bör se över sin hemförsäkring för att kontrollera om den har täckning för modellflyg.

 

Medlemsavgifter SMFF 2018:

 • Junior 100 kr (tom 25 år)

 • Senior 420 kr

 • Familj 420 kr

 • T-Licens 200 kr (för att få lösa Tävlingslicens måste man vara medlem i SMFF)

 • F-Licens 50 kr (för att tävla utomlands krävs dessutom FAI-licens)

 

Skicka med följande uppgifter:

 • Namn

 • Födelsedatum

 • Adress

 • Telefon

 • E-post adress

 • Intresse (flyg, bil, båt)

 • Klubbnyckel (vilket nummer)

 

Plusgiro nr. för NMK: 36 99 39 - 4

 

 

Med vänlig hälsning,

Kassör Svensson