Bli medlem

Medlemsavgifter 2018

Tid för att betala medlemsavgiften för 2018! Traditionsenligt så har vi en möjlighet till bonus för Er medlemmar. För att klubben lite kvickare skall få in de efterlängtade medlemsavgifterna, så deltar de NMK-medlemmar som betalar avgiften innan 2018-01-01 i en dragning på kommande årsmötet i februari, där en vinnare får fritt medlemskap år 2019! Vinnare av ett fritt 2018 blev Hasse Ekberg, grattis grattis!

Ni som modellflyger och som även vill vara medlemmar i Sveriges Modellflygförbund (SMFF), vilket NMK starkt rekommenderar, betalar den avgiften samtidigt. De som önskar att lösa en tävlingslicens eller FAI-licens i SMFF kan även göra det samtidigt. Glöm ej att ange klass. De som modellflyger och som väljer att inte vara medlemmar i SMFF, bör se över sin hemförsäkring för att kontrollera om den har täckning för modellflyg.

 

Medlemsavgifter NMK 2018:

 • Junior 200 kr (tom 20 år)

 • Senior 400 kr

 • Familj 550 kr (obegränsat antal medlemmar, men de bor på samma adress)

 

Medlemsavgifter SMFF 2018:

 • Junior 100 kr (tom 25 år)

 • Senior 420 kr

 • Familj 420 kr

 • T-Licens 200 kr (för att få lösa Tävlingslicens måste man vara medlem i SMFF)

 • F-Licens 50 kr (för att tävla utomlands krävs dessutom FAI-licens)

 

Skicka med följande uppgifter:

 • Namn

 • Födelsedatum

 • Adress

 • Telefon

 • E-post adress

 • Intresse (flyg, bil, båt)

 • Klubbnyckel (vilket nummer)

 

Plusgiro nr. för NMK: 36 99 39 - 4

 

 

Med vänlig hälsning,

Kassör Svensson