Säkerhetsregler för flygare

Vi som klubb måste anta SMFF/RCFFs generella regler för att verksamheten på våra fält fortsatt efter den 1 juli 2018 skall ges rätt till SMFFs ansvarsförsäkring:
 
Förutom förbundens gemensamma regler har vi även NMKs lokala regler som bl.a beskriver flygområde och flygtider. Läs dessa regler via nedanstående länkar!
 
Alla som flyger på våra fält har skyldighet att ta del av och känna till reglerna som gäller. Tills vidare gäller max 50m flyghöjd för både Lunda och Brandholmen, förhoppningsvis kan lokala undantag med utökad flyghöjd komma i framtiden.     
 
Listan över registrerade fält med dess flygområden finns på  http://rcff-register.se/fields/publik-lista/
 
 
//Styrelsen